TERITORIJALNI DOSEG UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (#GDPR)

O teritorijalnom dosegu Uredbe (GDPR) postoje brojne rasprave obzirom da Uredba koristi samo termin ispitanik (data subject), koji pojam je naravno širi od pojmova EU građanina i rezidenta. Uvodna odredba u točki 14 navodi da se zaštita treba odnositi na pojedince bez obzira na njihovu nacionalnost ili boravište.

Teritorijalno područje primjene definirano je člankom 3. Uredbe koja načelno navodi:

  1. da se Uredba primjenjuje na obradu osobnih podataka u okviru aktivnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade u Uniji, neovisno o tome obavlja li se obrada u Uniji ili ne;
  2. Uredba primjenjuje na obradu osobnih podataka ispitanika u Uniji koju obavlja voditelj obrade ili izvršitelj obrade bez poslovnog nastana u Uniji;
  3. Uredba primjenjuje na obradu osobnih podataka koju obavlja voditelj obrade koji nema poslovni nastan u Uniji, već na mjestu gdje se pravo države članice primjenjuje na temelju međunarodnog javnog prava;