PRIGOVOR PROTIV IZRAVNOG MARKETINGA

Prema članku 21. st.2. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) propisano je da “ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.”

Riječ je o apsolutnom pravu i neovisno je o pravnoj osnovi koja opravdava takvu obradu.

Također radi se o drugačijem pravu prigovora od onoga koji postoji prema članku 21. st.1. koji se odnosi na obradu koja postoji u javnom interesu ili za koju postoji legitimni razlog za obradu.

 

Uredba vrlo jasno iskazuje u članku 21.s.t.3. da ukoliko se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Ponekad se pitanje obrade osobnih podataka miješa s pitanjem slanja direktnih marketinških poruka. Ne radi o istoj stvari, te je moguće primati direktne marketinške poruke, ali bez da se osobni podaci obrađuju. Ukoliko bi se podaci obrađivali radi klasifikacije ili targetiranja kupaca, radilo bi se o obradi podataka, te se ispitanik uvijek ima pravo usprotiviti takvoj obradi podataka. Isto se odnosi na profiliranje budući da se profiliranje smatra obadom osobnih podataka.

Više o izravnom marketingu svakako će donijeti nova e-Privacy Uredba.

(Sastavljeno i objavljeno 01.11.2017.)