Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka uključuje sljedeće oblike savjetovanja:
- Prikupljanje osobnih podataka i obrade osobnih podataka;
- Pravna pomoć glede sklapanja Ugovora o prijenosu osobnih podataka kao i Standardnih ugovornih klauzula sukladno Odluci Europske komisije glede prijenosa osobnih podataka;
- Povjeravanje poslova obrade osobnih podataka;
- Prijenos podataka izvan Republike Hrvatske;
- Sastav obrasca suglasnosti za prikupljanje osobnih podatka;
- Dostavljanje Ugovora o prijenosu osobnih podatka Agenciji za zaštitu osobnih podatka radi davanja mišljenja o postojanju adekvatne razine zaštite;
- Registracija zbirki osobnih podatka;
- Migracije servera koji sadrže osobne podatke.

Pravno savjetovanje u svezi primjene Uredbe o zaštiti osobnih podataka  - Uredba (EU) 2016/679:  

 • Opća načela zaštite i obrade osobnih podataka
 • Sastav privole
 • Obrada posebnih kategorija osobnih podataka
 • izvješćivanje u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade
 • prenosivost podataka
 • obveze voditelja obrade
 • Tehnička i integrirana zaštita podataka
 • Zajednički voditelji obrade
 • Evidencija aktivnosti obrade
 • Sigurnost obrade osobnih podataka
 • Izvješćivanje o povredi osobnih podataka
 • Obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka
 • Procjena učinka na zaštitu podataka
 • Službenik za zaštitu podataka