Sva područja

Odvjetnik ima preko 18 godina profesionalnog iskustva u odvjetništvu te se specijalizirao u sljedećim područjima:
- Građansko pravo
- Trgovačko pravo i pravo društava
- Ugovorno pravo, uključujući sastav svih vrsta ugovora: kupoprodaja, zakup, najam, ortački ugovori, ugovori o građenju, ugovori o osiguranju tražbine, zasnivanje hipoteke, razvrgnuće suvlasništva i sl.
- Poslovanje i promet nekretnina, razvoj projekata i ekspertiza zemljišnih knjiga i katastra
- Radno pravo
- Ovršno pravo – naplata potraživanja
- Strane i domaće nevladine udruge i međunarodne organizacije
- Upravno pravo
- Statusna pitanja stranaca
- Građanski i upravni postupak
- Zaštita osobnih podataka
- Industrijsko pravo - žig, dizajn, prošireni europski patent
- Autorsko pravo
- Zaštita tržišnog natjecanja
- Prava distribucije i franchisinga
- Predstečajni i stečajni postupak