Statusno trgovačko pravo

Odvjetnik pruža pravnu pomoć u svim statusnim promjenama trgovačkih društvava uključujući osnivanje trgovačkog društva, podružnica ili predstavništva, sastav potrebnih punomoći, opozivi i imenovanja, povećanje temeljnog kapitala, promjene akata društva, promjene tvrtke, adrese sjedišta i slično;
- Održavanje statusne dokumentacije društva;
- Kontrola urednosti predaje svih obveznih financijskih prijava nadležnim tijelima;
- Sastav te održavanje Knjige poslovnih udjela te Knjige odluka članova društva;
- Omogućavanje pristupa i uvida ovlaštenim osobama u statusnu dokumentaciju društva;
- Savjetovanje glede čuvanja i pohrane dokumentacije.