Nekretnine

Odvjetnik ima iznimno bogato iskustvo u pružanju pravne pomoći u pitanjima poslovanja i prometa nekretnina te razvoja projekata te s njima povezanim pitanjima stvarnih prava te provedbe zemljišnoknjižnih postupaka, kao i upravnih postupaka pred državnim tijelima u svezi statusa nekretnina.

Iskustvo i specijalizacija uključuju:
- Sastav predugovora i ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, stanovanju, plodouživanju, osobnim i stvarnim služnostima, dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju te ostalih nasljednopravnih ugovora, ugovora o podjeli imovine bračnih ili bivših bračnih drugova, razvrgnuću suvlasništva, osiguranju tražbine, zasnivanju hipoteke te provedba u Zemljišnim knjigama itd;
- „Sređivanje“ zemljišnoknjižnih stanja uključujući provedbu pojedinačnih ispravnih postupaka;
- Etažiranje nekretnina – ugovori o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi vlasništva posebnih dijelova;
- Sudjelovanje u pitanjima legalizacije, suradnja s arhitektima i geodetima;
- Provedba dubinskog snimanja „due diligence“ zemljišta, stambenih zgrada i kuća, kuća za odmor i hotela;
- Zastupanje i savjetovanje suvlasnika zgrada / pitanja upravljanja i pričuve;
- Porez na promet nekretnina te oslobođenje od plaćanaj poreza;
- Povrat imovine / nekretnina;