Intelektualno vlasništvo

Odvjetnik Igor Dlačić već se više od 15 godina intenzivno bavi pitanjima s područja intelektualnog vlasništva te ima bogato međunarodno iskustvo. Pravna pomoć obuhvaća prvenstveno žigove i industrijski dizajn, ali i pitanja proširenja Europskog patenta.

Odvjetnik zastupa pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo te razvija intenzivnu suradnju sa stranim zastupnicima glede registracije europskih i međunarodnih žigova. Odvjetnik također savjetuje stranke glede svih pitanja autorskog prava.

Pravna pomoć obuhvaća:
- Pretraga baze podatka i sličnosti;
- Prijava / registracija nacionalnih, europskih i međunarodnih žigova;
- Prijava prava prvenstva;
- Postupci povodom prigovora;
- Upisi promjena;
- Prijenos prava;
- Licenca;
- Produljenje važenja registracije žiga;
- Opoziv žiga;
- Utvrđenje žiga ništavim;
- Međunarodna registracija žiga pred WIPO;
- Proširenje Europskog patenta;
- Zaštita autorskog prava te ugovori glede prijenosa autorskih prava;
- Zastupanje pred sudom glede zaštite odnosno povrede prava na žig;
- utvrđivanje postojanja povrede žiga, zabrana izvršene ili namjeravane povrede žiga, naknade štete,
privremene mjere i sl.