NEWSLETTER I ZAKONSKI OKVIR

Newsletter i zakonski okvir

Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14) propisuje osnovne podatke koje je potrebno navesti u newsletteru u svezi osobe davatelja usluga

  1. ime i prezime ili tvrtku davatelja usluga,
  2. sjedište obrta ili sjedište pravne osobe davatelja usluga,
  3. ostale podatke o davatelju usluga na temelju kojih korisnik može brzo i nesmetano stupiti s njim u vezu, uključujući elektroničku adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt,
  4. broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je davatelj usluga upisan, te podatke o registru,
  5. pojedinosti o nadležnom tijelu, ako djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru,
  6. dodatne oznake u svezi posebno reguliranih djelatnosti/profesija
  7. porezni broj ako je davatelj usluga obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost. 

Davatelj usluga dužan je osigurati da svaki podatak iz komercijalnog priopćenja, koji je dijelom ili u cijelosti usluga informacijskog društva, jasno i nedvosmisleno zadovoljava sljedeće uvjete:

–   da je komercijalno priopćenje moguće kao takvo jasno identificirati u trenutku kada ga korisnik primi,

– da je osobu u čije je ime sastavljeno komercijalno priopćenje moguće jasno identificirati,

– da svaki promotivni poziv za stavljanje ponude iz komercijalnog priopćenja (uključujući popuste i poklone) mora biti jasno identificiran kao takav,

– da uvjeti koji se moraju ispunjavati za stavljanje ponude iz komercijalnog priopćenja moraju biti lako dostupni, te predočeni jasno i nedvosmisleno.

Korištenje elektroničke pošte u svrhu slanja neželjene elektroničke komunikacije (netraženoga komercijalnog priopćenja) dopušteno je samo uz prethodni pristanak osobe kojoj je takva vrsta komunikacije namijenjena.

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) propisuje, među ostalim, da je za slanje/primanje newslettera potrebna prethodna privola primatelja, da se newsletter može isključivo koristiti za izravnu promidžbu i prodaju isključivo vlastitih proizvoda ili usluga, uz uvjet da primatelji imaju jasnu i nedvojbenu mogućnost besplatnog i jednostavnog prigovora na takvu uporabu podataka, te da nije dozvoljeno slanje elektroničke pošte ili poruka bez ispravne adrese elektroničke pošte ili broja na koji primatelj može, bez naknade, poslati zahtjev za sprječavanje daljnje komunikacije – tzv. unsubscribe link option.

Stoga je prvi korak u zakonitoj uporabi newslettera sastav odgovarajuće privole / suglasnosti budućeg korisnika. Sama suglasnost mora biti sastavljena u skladu s odgovarajućim odredbama o zaštiti osobnih podataka.