Računanje rokova prema europskom pravu

Brojne europske Uredbe koje se neposredno primjenjuju u nacionalnom pravu nalažu u pojedinim slučajevima računanje rokova na sate, dane i mjesece. 

Uredbom Vijeća (EEZ, Euroatom) br. 1182/71, od 03. lipnja 1971. godine  o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove, predviđeni su načini računanja rokova.

Ukoliko pojedinom europskom Uredbom nije drugačije propisano, ista Uredba će se primjenjivati na sve slučajeve predviđene europskim pravom, pa tako primjerice i na Opću uredbu o zaštiti podataka, koja u više članaka nalaže potrebu računanja rokova na sate i dane.

Prema članku 3. navedene Uredbe propisano je:

  •  Sat tijekom kojeg se zbiva događaj ili tijekom kojeg se odvija radnja ne ulazi u dotično razdoblje kada se od trenutka u kojem se zbiva događaj ili u kojem se odvija radnja treba izračunati razdoblje izraženo u satima.
  • Dan tijekom kojeg se zbiva događaj ili tijekom kojeg se odvija radnja ne ulazi u dotično razdoblje kada se od trenutka u kojem se zbiva događaj ili odvija radnja treba izračunati razdoblje izraženo u danima, tjednima, mjesecima ili godinama.

Stoga

  (a) razdoblje izraženo u satima započinje početkom prvog sata i završava istekom posljednjeg sata dotičnog razdoblja;

(b) razdoblje izraženo u danima započinje početkom prvog sata prvoga dana i završava istekom posljednjeg sata zadnjeg dana dotičnog razdoblja;

(c) razdoblje izraženo u tjednima, mjesecima ili godinama započinje početkom prvog sata prvoga dana razdoblja i završava istekom posljednjeg sata bilo kojeg dana u zadnjem tjednu, mjesecu ili godini, istog dana tjedna ili istog datuma kao dan od kojeg teče dotično razdoblje. Kada u razdoblju koje se izražava u mjesecima ili godinama nema dana u posljednjem mjesecu tijekom kojeg to razdoblje istječe, razdoblje završava istekom posljednjeg sata zadnjeg dana tog mjeseca;

(d) ako razdoblje uključuje dijelove mjeseca smatra se da mjesec, radi izračunavanja takvih dijelova mjeseca, ima trideset dana.

Dotična razdoblja uključuju blagdane, subote i nedjelje, osim ako su izričito izuzeta ili izražena u radnim danima.

Kada je posljednji dan razdoblja koje se izražava na drugi način osim u satima blagdan, subota ili nedjelja, razdoblje završava istekom posljednjeg sata sljedećeg radnog dan

Poveznica:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31971R1182&from=DE

 

(Sastavljeno i objavljeno 09.04.2019.)