KADA SE NE PRIMJENJUJE GDPR

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka primjenjuje na obradu osobnih podataka koja se u djelomično ili u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane.

Izvorni sadržaj članka 2 st.1. na engleskom i hrvatskom jeziku glase:

  1. This Regulation applies to the processing of personal data wholly or partly by automated means and to the processing other than by automated means of personal data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing system.
  1. Ova se Uredba primjenjuje na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane.

Jasno proizlazi da hrvatski prijevod nije potpun, te da da je Uredba imala cilj ukazati da automatska obrada može biti samo i djelomična. Drugi bitan uvjet je da podaci trebaju biti pohranjeni u odgovarajućem sustavu. Uvodna odredba 15 navodi da bi se zaštita pojedinaca trebala primjenjivati na obradu osobnih podataka automatiziranim sredstvima, kao i na ručnu obradu, ako su osobni podaci pohranjeni ili ih se namjerava pohraniti u sustav pohrane. Dokumenti ili skupovi dokumenata, kao i njihove naslovne stranice, koji nisu strukturirani prema posebnim mjerilima ne bi trebali biti obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe.

 

Između nekih osnovnih izuzetaka koji se odnose na aktivnosti državnih tijela (javna sigurnost, državni progon), Uredba se ne primjenjuje na obradu koju provodi fizička osoba tijekom isključivo osobnih ili kućnih aktivnosti. U osobne ili kućne aktivnosti može se ubrajati korespondencija i posjedovanje adresa ili društveno umrežavanje te internetske aktivnosti poduzete u kontekstu takvih aktivnosti (uvodna odredba 18).

Nadalje, opravdano se postavlja pitanje da li se vršenje uvida u osobne podatke bez stvaranja sustava pohrane smatra obradom podataka. Obrada se nadalje u tekstu Uredbe definira kao svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. Navedeno pitanje bitno je za mnoge uslužne djelatnosti i reguliranje odnosa između voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka.