PRIMJERI KADA (NE) TREBA PROVODITI PROCJENU UČINKA NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA (#DPIA)

U slučaju procjene ili bodovanja, te (opsežne) obrade osjetljivih podataka ili podataka vrlo osobne naravi, ili podataka koji se odnose na osjetljive ispitanike, procjenu učinka NIJE POTREBNO provoditi u sljedećim slučajevima obrade:

  1. Obrada „osobnih podataka pacijenata ili klijenata pojedinih liječnika, zdravstvenih djelatnika ili odvjetnika” (uvodna izjava 91.).
  2. Internetski časopis čiji se urednici koriste popisom adresa za slanje generičkih dnevnih novosti svojim pretplatnicima.
  3. Internetska stranica e-trgovine za proizvode koje koristi iznimno mali broj ispitanika, što obuhvaća i ograničenu izradu profila na temelju pregleda ili kupnji na vlastitoj internetskoj stranici.

 

Kada je vjerojatno potrebno provesti procjenu učinka na zaštitu osobnih podataka:

 

A. Bolnica koja obrađuje genetske i zdravstvene podatke svojih pacijenata (bolnički informacijski sustav):

- Osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi

- Podaci koji se odnose na osjetljive ispitanike

- Opsežne obrade podataka

 

B.  Upotreba sustava nadzornih kamera za praćenje ponašanja vozača na autocestama / sustav pametne video analize za izdvajanje automobila i automatsko prepoznavanje registarskih tablica:

- Sustavno praćenje

- Inovativna upotreba ili primjena tehnoloških ili organizacijskih rješenja

 

C. Organizacija koja sustavno prati aktivnosti svojih zaposlenika, uključujući praćenje na radnom mjestu, aktivnost na internetu itd.:

- Sustavno praćenje

- Podaci koji se odnose na osjetljive ispitanike

 

D.Prikupljanje podataka s javnih društvenih medija za izradu profila:

- Procjena ili bodovanje

- Opsežna obrada podataka

- Podudarajući ili kombinirani skupovi podataka

- Osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi

 

E.  Institucija koja uspostavlja bazu podataka kreditnog rejtinga ili prijevara na nacionalnoj razini:

- Procjena ili bodovanje

- Automatizirano donošenje odluka s pravnim ili sličnim znatnim učinkom

- Sprječavanje ispitanika u ostvarivanju prava, korištenju uslugom ili ugovorom

- Osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi

 

F. Pohrana u svrhu arhiviranja pseudonimiziranih osobnih osjetljivih podataka koji se odnose na osjetljive ispitanike u okviru istraživačkih projekata ili kliničkih ispitivanja:

- Osjetljivi podaci

- Podaci koji se odnose na osjetljive ispitanike

- Sprečava ispitanike u ostvarivanju prava, korištenju uslugom ili ugovorom

 

Izvor A29WP

 

(Sastavljeno i objavljeno 17.12.2017.)