NEWSLETTER I DOUBLE (TRIPLE) OPT -IN

Ukoliko se određeni korisnik pretplati na primanje newslettera voditelj obrade (kao operater web stranice) dužan je provjeriti da li je vlasnik e-mail adrese upravo osoba koja je dostavila svoju e-mail adresu u svrhu primanja newslettera. U protivnom postoji velika opasnost da voditelj obrade neće moći dokazati da postoji privola korisnika i to baš vlasnika e-mail adrese. Iz navedenog razloga u praksi se stvorio postupak provjere identiteta pod nazivom double opt-in, te se u za ispravnu obradu osobnih podataka u svezi newslettera preporuča provedba takve provjere identiteta.

Double opt-in pojednostavljeno funkcionira na način da se korisnik (ispitanik) prijavi na primanje određenog newslettera, nakon čega voditelj obrade (operater web stranice) šalje korisniku e-mail u svrhu potvrde, najčešće u obliku linka koji ustvari potvrđivanjem predstavlja privolu. Privola se dokazuje unošenjem e-mail adrese na web stranici te potvrđivanjem aktivacijskog e-maila.

Slanje newslettera vrlo često se odvija preko mailing platforma, čiji pružatelji se nalaze u SAD-u. U tom slučaju potrebno je provjeriti da li su takvi pružatelji certificirani prema EU- SAD Privacy Shieldu. Također u pravilima o zaštiti osobnih podataka potrebno je u tom slučaju opisati svrhe obrade, odnosno navesti sve okolnosti prema članku 13. Uredbe. Ukoliko operater newslettera provodi praćenje korisnika isto je potrebo također detaljno objasniti, te se tom prilikom razlikuje situacija kada se utvrđuje pitanje učestalosti otvaranja newslettera od sistemskog praćenja ponašanja korisnika i stvaranja profila (Customer Journey Tracking) , u kojem slučaju je najčešće potrebno pribaviti odgovarajuću dodatnu privolu (triple opt-in).

Kako bi se odredilo može li se aktivnost obrade smatrati praćenjem ponašanja ispitanika, trebalo bi utvrditi prati li se pojedince na internetu među ostalim mogućom naknadnom upotrebom tehnika obrade osobnih podataka koje se sastoje od izrade profila pojedinca, osobito radi donošenja odluka koje se odnose na njega ili radi analize ili predviđanja njegovih osobnih sklonosti, ponašanja i stavova.

Ispitanik bi trebao u svakom slučaju biti informiran o postupku izrade profila i posljedicama takve izrade profila, te koja je pravna osnova praćenja i profiliranja.